Privacy

We hechten veel waarde aan uw privacy en willen transparant zijn over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen. In deze privacyverklaring beschrijven we welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en delen en welke keuzes u heeft met betrekking tot deze gegevens.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

 

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde persoonsgegevens verzamelen, zoals uw IP-adres, browsertype, taal en toegangstijden. We kunnen ook informatie verzamelen over de pagina’s die u bekijkt binnen onze website en andere acties die u onderneemt terwijl u onze website gebruikt.

 

Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een aanvraag indient, plaatst of op een andere manier contact met ons opneemt. Deze gegevens kunnen uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer bevatten.

 

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

 

We gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen om onze website te beheren en te verbeteren, om uw bestellingen te verwerken, om met u te communiceren over uw bestellingen en om u op de hoogte te houden van onze producten en aanbiedingen.

 

We kunnen ook persoonsgegevens gebruiken om fraude te voorkomen of te onderzoeken, onze wettelijke verplichtingen na te komen en onze rechten en belangen te beschermen.

 

Hoe delen we uw persoonsgegevens?

 

We kunnen uw persoonsgegevens delen met derden die ons helpen bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten, zoals betalingsverwerkers, verzendpartners en marketingpartners. We delen uw persoonsgegevens alleen met deze derden voor zover dit noodzakelijk is om onze diensten aan u te leveren.

 

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, een gerechtelijk bevel of een ander wettelijk proces.

 

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

 

We nemen redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. We gebruiken bijvoorbeeld beveiligde verbindingen en bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

 

Welke keuzes heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen.

 

Hieronder vindt u meer informatie over de keuzes die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:

·        Toegang tot uw persoonsgegevens: U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we over u verzamelen en hoe we deze gebruiken. U kunt ons verzoeken om een kopie van uw persoonsgegevens te verstrekken en we zullen deze informatie binnen een redelijke termijn verstrekken.

 

·        Correctie van uw persoonsgegevens: Als u denkt dat de persoonsgegevens die we over u hebben onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken deze te corrigeren. We zullen deze informatie zo snel mogelijk bijwerken en u op de hoogte stellen van de wijzigingen die we hebben aangebracht.

 

·        Verwijdering van uw persoonsgegevens: U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, als u uw toestemming intrekt en er geen andere wettelijke basis is voor de verwerking, als we uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, of als we wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te verwijderen. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk verwerken, tenzij er wettelijke redenen zijn die ons verhinderen uw persoonsgegevens te verwijderen.

 

·        Beperking van verwerking van uw persoonsgegevens: U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de volgende gevallen: als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens, als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en er nog geen afweging is gemaakt tussen uw belangen en die van ons.

 

·        Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om door te gaan met de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

 

·        Gegevensoverdracht: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is en voor zover dit niet afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

 

Hoe kunt u uw keuzes uitoefenen?

 

U kunt uw verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. We zullen zo snel mogelijk reageren op uw aanvraag.

 

Contact : smile@neobooth.be

 

fr_FRFR